Veelgestelde vragen over kunstwerken

Hoe kan ik informatie krijgen over een kunstwerk uit de collectie van het Rijksmuseum?

Website
Een deel van de collectie van het Rijksmuseum is te vinden op onze website.
Contactformulier
Voor meer informatie, ook over de objecten die nog niet zijn opgenomen in de database, kunt u gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina.
Studiezaal
Tevens kunt u terecht in onze studiezaal. U kunt daar prenten, tekeningen, foto's, albums, etc. van het Rijksprentenkabinet en boeken, veilingcatalogi, tijdschriften, etc. uit de Rijksmuseum Research Library opvragen en bestuderen.

Kunt u mij meer informatie geven over een kunstwerk in mijn bezit?

Bent u nieuwsgierig naar een object in uw bezit? Heeft uw object raakvlakken met de collectie van het museum? Wellicht dat het museum u verder kan helpen. U kunt contact opnemen met de afdeling Collectie Informatie via het contactformulier onderaan deze pagina. Stuurt u alstublieft de volgende informatie mee:

  • een goede beschrijving van het voorwerp (maten, materiaal, eventuele signatuur of opschriften en nummers);
  • een scherpe foto in hoge resolutie, bij voorkeur ook een detailopname van eventuele merken en/of signatuur; let er op dat de foto’s goed geroteerd worden gepresenteerd;
  • informatie over de herkomst van het object (hoe bent u aan het object gekomen?).

U krijgt dan binnen enkele weken een antwoord.

Let op: Het Rijksmuseum doet geen absolute uitspraak over de echtheid van een object. Aan de hand van onze beelddocumentatie trachten wij te beoordelen of een (kunst)werk op de juiste naam is gesteld, eigenhandig, of een kopie of imitatie is.

De dienstverlening van het Rijksmuseum is uitsluitend gericht op het verstrekken van (kunst)historische informatie over objecten die raakvlakken hebben met de collectie van het museum. Voor taxaties kunt u zich wenden tot een veilinghuis, kunsthandelaar of zelfstandig taxateur.

Beoordelingen van (kunst)werken worden naar beste weten van de betrokken medewerker(s) van het Rijksmuseum gegeven. De verschafte informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van het Rijksmuseum openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden. Het Rijksmuseum en de betrokken medewerker(s) sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid, alsmede voor schade, geclaimd als gevolg van een beoordeling. Beoordelingen worden uitsluitend op verzoek van de eigenaar van het kunstwerk of diens gemachtigde c.q. wettelijk vertegenwoordiger gegeven.

Kan ik informatie krijgen over een bepaalde kunstenaar?

Voor informatie over kunstenaars verwijzen wij u door naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag of the Union List of Artist Names Online van The Getty Research Institute.

Hoe kan ik iets te weten komen over een familiestamboom?

Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Dit is het kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen.

Hoe kan ik beeldmateriaal van de collectie bestellen?

Voor het bestellen van foto’s en dia’s van objecten uit de collectie van het Rijksmuseum kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op de pagina Beeld aanvragen.

Hoe kan ik de waarde van een kunstwerk achterhalen?

De dienstverlening van het Rijksmuseum is uitsluitend gericht op het verstrekken van (kunst)historische informatie. Voor taxaties kunt u zich wenden tot een veilinghuis, kunsthandelaar of zelfstandig taxateur.

Welke regels bestaan er aangaande het auteursrecht van objecten?

Een overzicht van de regelgeving met betrekking tot auteursrecht is te vinden op de pagina auteursrecht.

Welke stappen kan ik ondernemen indien ik een voorwerp wil schenken, legateren of in bruikleen wil geven aan het Rijksmuseum?

Indien u een (kunst)historisch voorwerp in uw bezit heeft en dit graag een plek wil geven in het Rijksmuseum kunt u een e-mail sturen naar M.Akkersdijk@rijksmuseum.nl of een brief sturen naar:

Rijksmuseum Amsterdam
Afdeling Development
T.a.v. Mado Akkersdijk
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam

Welke stappen kan ik ondernemen indien ik een voorwerp wil verkopen aan het Rijksmuseum?

Indien u een (kunst)historisch voorwerp in uw bezit heeft en dit graag wil verkopen aan het Rijksmuseum kunt u een e-mail sturen naar collectieinfo@rijksmuseum.nl of een brief sturen naar:

Rijksmuseum Amsterdam
Afdeling Collectie Informatie
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam

Uw bericht moet het volgende bevatten:

  • een goede beschrijving van het voorwerp (maten, materiaal, eventuele signatuur of opschriften en nummers);
  • een duidelijke foto, bij voorkeur ook een detailopname van eventuele merken en/of signatuur;
  • informatie over de herkomst van het object (hoe bent u aan het object gekomen?);
  • de fysieke toestand (conditie) van het voorwerp;
  • eventuele literatuurverwijzingen, waarde of aanvullende informatie van een kunsthandelaar of taxateur;
  • eventuele reden van overdracht aan het Rijksmuseum;
  • eventuele voorwaarden waaronder u het voorwerp wilt overdragen.

Het voorwerp wordt op diverse aspecten binnen het museum beoordeeld: past het binnen ons beleid, is het een aanvulling op de collectie en is het tentoon te stellen? U krijgt altijd binnen enkele weken bericht.

Indien het Rijksmuseum uw object graag zou willen verwerven, zal door een conservator contact met u worden opgenomen voor aanvullende informatie.

Fill out my online form.