Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. Het vertelt het verhaal van 800 jaar Nederlandse geschiedenis vanaf 1200 tot nu, met 8000 voorwerpen in 80 zalen. In de Philipsvleugel organiseert het museum meerdere tentoonstellingen per jaar uit eigen collectie én met (inter)nationale bruiklenen.

Visie

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis.

Missie

In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.

Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.

Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.