Rijksmuseum Studies in Photography

Het Manfred & Hanna Heiting Fonds, ondergebracht bij het Rijksmuseum Fonds, stelt sinds 2003 jonge onderzoekers in staat fotografie te bestuderen en hun resultaten te publiceren in de reeks Rijksmuseum Studies in Photography.

Nieuw:

Around the World in 87 Photographs: Dolph Kessler’s Grand Tour, 1908

Mickey Hoyle
14

In 1908 vertrok de Jonge Nederlander Dolph Kessler op een wereldreis als secretaris van Henri Deterding, hoofddirecteur van Koninklijke Olie. In Hong Kong kocht hij een camera om fotografisch verslag van zijn reis te doen. De kleine foto’s plakte hij in een album dat zich nu in de Rijksmuseumcollectie bevindt. Mickey Hoyle bestudeert in dit boek Kesslers gebruik van de camera en vergelijkt dit met diens geschreven verslagen. Hij plaatst het fotografisch reisverslag in bredere context.

Mogelijk gemaakt door het Manfred & Hanna Heiting Fonds

Hardcover / € 22,95 / 56 pp. / Engelstalig / meer dan 50 afbeeldingen / ISBN 978-94-91714-63-4Arnold Genthe. Pioneer of Dance Photography

Nicky van Banning
15 De Amerikaanse fotograaf Arnold Genthe is een pionier van de fotografie van dans als kunstvorm. In 1916 publiceerde hij The Book of the Dance, het eerste echte fotoboek gewijd aan dans, waarin de beelden niet slechts als illustratie bij de tekst dienden. Gedurende tientallen jaren maakte de lange belichtingstijd het fotografisch vastleggen van dans bijna onmogelijk. Nicky van Banning toont aan hoe Genthe deze omstandigheid in zijn voordeel gebruikte, vooral om beweging te suggereren.

Mogelijk gemaakt door het Manfred & Hanna Heiting Fonds

Hardcover / € 22,95 / 56 pp. / Engelstalig / 36 afbeeldingen / ISBN 978-94-91714-77-1