Rijksmuseum Research Library

Het Rijksmuseum bezit de meest omvangrijke kunsthistorische bibliotheek van Nederland. Er worden sinds 1885 onafgebroken collectie-gerelateerde boeken, tijdschriften, veiling-, tentoonstellings-, handels- en collectiecatalogi, jaarverslagen etc. verzameld.

De doelstelling van de Rijksmuseum Research Library is enerzijds de documentaire informatievoorziening te verzorgen ter ondersteuning van de missie van het Rijksmuseum, en anderzijds de positie van wetenschappelijke kunsthistorische bibliotheek van nationaal belang uit te bouwen. De bibliotheek stelt zich ten doel de kwaliteit van de collectie op hoog niveau te houden en optimaal te conserveren, lacunes op te vullen en de toegang tot de aanwezige informatie te garanderen en waar mogelijk te verbeteren.

In de lijn van het algemene beleid van het museum speelt de Rijksmuseum Research Library ook een belangrijke internationale rol in de ontsluiting en bekendmaking van de Nederlandse kunstgeschiedenis. De deelname aan Art Discovery, waar de belangrijkste kunsthistorische bibliotheken in de wereld ontsloten worden, is daar een voorbeeld van.

Verzamelbeleid

detail Detail van de CuypersbibliotheekHet collectieprofiel sluit aan bij de verzamelgebieden van het Rijksmuseum. De oorspronkelijke zwaartepunten zijn de geschiedenis van de schilderkunst, prentkunst, tekenkunst, kunstnijverheid en beeldhouwkunst van West Europa van de middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw. Op deze gebieden wordt een op compleetheid gericht verzamelbeleid gevoerd.

Andere zwaartepunten zijn de geschiedenis van de fotografie, iconografie, verzamelgeschiedenis (collectiecatalogi), Indiase miniaturen, Chinese schilderkunst en bronzen, Japanse prenten en beeldhouwkunst van Zuid- en Zuidoost-Azië.

Sinds de heroriëntatie van het Rijksmuseum als nationaal museum voor kunst én geschiedenis, is de Nederlandse geschiedenis ook een verzamelgebied. De nadruk ligt daarbij hoofdzakelijk op cultuurgeschiedenis.

Speciale collecties

De bibliotheek bezit belangrijke speciale verzamelingen, waaronder:

Meer over de speciale collecties van de Rijksmuseum Research Library

Ontsluiting van de collectie

Het streven is om toegang te geven tot alle aanwezige materialen door middel van een flexibele bibliotheekcatalogus. Het is voor de dienstverlening en een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk om te kunnen beschikken over een gestandaardiseerde bibliotheekcatalogus. Hiertoe is een groot gedeelte van de kaartcatalogus ingevoerd en online beschikbaar.

Nieuwe taken

De bibliotheek biedt geen kant-en-klaar informatieproduct aan maar levert de dienstverlening waarmee de interne en externe eindgebruikers (kunst)historische problemen kunnen oplossen. Het is onmogelijk om alle relevante literatuur in huis te hebben terwijl (kunst)historische informatiebronnen in toenemende mate in elektronische vormen worden gedistribueerd. Het streven is het (kunst)historisch onderzoek te ondersteunen door de informatiesystemen van het Rijksmuseum en de externe elektronische informatiebronnen toegankelijk te maken. Met het oog op de verdere uitbouw van de virtuele component van de bibliotheek worden momenteel de mogelijkheden van gecombineerd zoeken, meer gedetailleerde resultaatpresentaties, webservices en -tools, gepersonaliseerde toegang en de koppeling met externe (kunst)historische databanken onderzocht.

Conservatie

Het beleid van de Rijksmuseum Research Library is er op gericht de boekmaterialen in de bibliotheek in een zodanige conditie te brengen of te houden dat raadpleging mogelijk is. Hiertoe moeten restauraties worden uitgevoerd met behoud van de oorspronkelijke materialen en constructies.