Voor leerlingen in het speciaal onderwijs hebben we leuke, toegankelijke workshops en rondleidingen. Kom langs met de klas en laat leerlingen op hun eigen manier het Rijkmuseum ontdekken.

Programma’s voor speciaal onderwijs

We bieden dezelfde begeleide programma’s aan als voor regulier primair en voortgezet onderwijs. De programma’s kunnen goed op maat gemaakt worden doordat ze interactief zijn en inspelen op de belevingswereld van de leerlingen.

Je kunt voor een rondleiding in het museum kiezen of een workshop in de ateliers van de Teekenschool, gecombineerd met een rondleiding. Kijk vooral welk programma je geschikt vindt voor jouw leerlingen.

Rust, aandacht en goede begeleiding

Het Rijksmuseum gunt álle leerlingen een onvergetelijke ervaring. Maar we begrijpen dat er voor sommige leerlingen net iets meer nodig is om het bezoek prettig te laten verlopen. Daarom zijn een paar dingen net even anders voor so, sbo, vso en pro:

  • de rondleiders zijn speciaal getraind om leerlingen van het Speciaal Onderwijs op een prettige manier te begeleiden
  • de groepen worden klein gehouden, om zo voor meer rust en (individuele) aandacht te zorgen en daarmee de kwaliteit van het bezoek te verhogen
  • je krijgt niet 1, maar 2 rondleiders per groep van max. 15 leerlingen. Het Rijksmuseum verdubbelt (zonder extra kosten) het aantal rondleiders. Zo zijn de groepjes niet groter dan max. 8 leerlingen.
  • we verwachten dat de school min. 2 begeleiders per groep van max. 15 leerlingen meeneemt. Natuurlijk is meer begeleiding altijd mogelijk, graag wel in overleg.

Aanpassingen voor Cluster 1 en 2

De begeleide programma’s zijn voor alle typen onderwijs te boeken. Voor de rondleidingen ‘Proef de geschiedenis’ (po) en ‘Achter het goud’ (vo) bieden we voor cluster 1 en 2 extra mogelijkheden.

  • cluster 1: rondleidingen gegeven door speciaal getrainde rondleiders, aangepast met speciaal ontwikkelde materialen en zintuigelijke mogelijkheden
  • cluster 2: rondleidingen gegeven door een dove rondleider in Nederlandse Gebarentaal

NB. Het programma voor po is ook te boeken voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als je denkt dat deze beter aansluit bij de interesses en/of het niveau van de leerlingen.

Goed voorbereid op pad

Vinden je leerlingen het nog spannend, of willen ze precies weten wat ze kunnen verwachten? Download dan het voorbereidingsdocument met duidelijke foto’s en uitleg van het gebouw en van wat er gaat gebeuren. Toegespitst op scholen die het Rijksmuseum bezoeken voor een rondleiding of een workshop in de Teekenschool. Kijk ook bij het aanbod po en aanbod vo voor materiaal om vooraf in de lessen te gebruiken.

Vragen of maatwerk?

Michelle Heemeijer
M.Heemeijer@rijksmuseum.nl

Boek een programma

Goed getrainde rondleiders
Kleine, rustige groepen
Maatwerk mogelijk

Adres

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam

Openingstijden

Dagelijks open 9-17u

Voorbereid op pad

Download het voorbereidingsdocument en bereid samen met je leerlingen het bezoek voor.

Gratis vervoer

Soms kunnen Nederlandse basisscholen gebruik maken van gratis busvervoer. Kijk hier hoe dat werkt.

De Nachtwacht De Nachtwacht

1:08 min. - Waarom is de Nachtwacht eigenlijk zo wereldberoemd?