Een inkijk in de werkwijze van een van de bekendste fotografen van Nederland. Dichterbij de fotograaf kun je bijna niet komen.

In de tentoonstelling staat het recent verworven werkarchief van Ed van der Elsken centraal. Foto’s, ontwerpen voor fotoboeken, omslagontwerpen en contactvellen. Met ruim 100 objecten kijk je mee over de schouder van de fotograaf.

Experimenten en keuzes

Fotografen maken meer foto’s dan ze publiceren of tentoonstellen. Zeker ook Ed van der Elsken. In zijn huis in Edam werden veel bekende en onbekende werken bewaard. Deze laten duidelijk zien dat een foto de uitkomst is van keuzes en experimenten. In de tentoonstelling zijn dan ook juist die foto’s gekozen die de sporen dragen van de beslissingen, twijfels en overwegingen bij het fotograferen én afdrukken. Zo zijn reeksen afdrukken van een en dezelfde opname te zien - verschillend in formaat, uitsnede en contrast - waardoor soms compleet verschillende eindresultaten ontstaan.

Pionier van de subjectieve weergave

Ed van der Elsken (1925-1990) fotografeerde in Nederland, Parijs, Zuid-Afrika, Sierra Leone, Japan, Hong Kong, Mexico, de Verenigde Staten en Indonesië, kortom over de hele wereld. Hij was een mensenfotograaf pur sang: heel direct en ontwapenend in zijn benadering. Zijn oeuvre is buitengewoon veelzijdig en ongelooflijk rijk. In zijn directe benadering wist hij de mens in zijn essentie te treffen.

Met zijn eigenzinnige, rauwe stijl van fotograferen liet Van der Elsken zien dat fotografie veel meer is dan zomaar een plaatje: zijn foto’s zijn de uiting van een persoonlijke visie. Van der Elsken wordt internationaal erkend als een van de pioniers van de subjectieve weergave, van hoe een fotograaf de mens en de wereld ziet en in beeld brengt.

Nalatenschap

Met recente verwerving van Ed van der Elskens artistieke nalatenschap samen met het Nederlands Fotomuseum is het nu bij uitstek mogelijk een inzicht te geven in de werkwijze van een van de bekendste Nederlandse fotografen.

De nalatenschap van Ed van der Elsken is voor een groot deel geschonken door Anneke Hilhorst en deels aangekocht dankzij het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Fotografie en Video en haar Dura Kunstfonds), deelnemers van de BankGiro Loterij, Paul Huf Fonds/Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten & Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Ed van der Elsken: Crazy World is gemaakt in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21.

T/m 10 januari 2021
Philipsvleugel
Starttijd nodig

De tentoonstelling is afgelopen

5:48 min. - De magie van fotografie