Een compleet overzicht, op alfabetische volgorde, van alle fondsen en stichtingen die een bijdrage leveren aan het Rijksmuseum.

Adessium Foundation

Heeft bijgedragen aan de educatieve familiegids 17de eeuw (2013).

American Express

Heeft de aanstelling van het team van Imaging Scientists voor het project Operatie Nachtwacht mogelijk gemaakt. In 2014 droeg de American Express Foundation bij aan de restauratie van de Bredase muur in de Philipsvleugel.

Ammodo

Ondersteunt het Rijksmuseum tussen 2019 en 2025 bij het realiseren van zes toonaangevende tentoonstellingen met internationale bruiklenen, waarvan Rembrandt – Velázquez (2019), Caravaggio – Bernini (2020) en Vergeet me niet (2021) de eerste drie zijn. Ammodo heeft eerder bijgedragen aan de tentoonstellingen Late Rembrandt (2014) en Hercules Segers (2016).

Andrew W. Mellon Foundation

Maakt sinds 2013 jaarlijks een (pre- of postdoctoraal) Fellowship mogelijk, waarin vanaf 2020 het zwaartepunt ligt op Nederlandse kunst in internationaal perspectief. Ondersteunt tevens het multidisciplinaire samenwerkingsverband Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS), waar het Rijksmuseum deel van uitmaakt.

Art Mentor Foundation Lucerne

Maakt in 2021 de beeldententoonstelling Ellsworth Kelly in de tuinen van het Rijksmuseum mede mogelijk. Droeg eerder bij aan de beeldententoonstellingen van Eduardo Chillida (2018) en Louise Bourgeois (2019).

Bank of America Merrill Lynch

Heeft bijgedragen aan het onderzoek naar, de restauratie van en de publicatie over de simpliciakast, een achttiende-eeuwse Amsterdamse verzamelaarskast (2011).

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts

Heeft bijgedragen aan de aankoop van een album met tekeningen van de gebroeders Van Vianen en Johannes Lutma (2017).

Bei Shan Tang Foundation

Maakt het internationale J.S. Lee Memorial Fellowship mogelijk, dat zich richt op onder meer Chinese kunstgeschiedenis en archeologie, conservatorschap, museummanagement en museumeducatie. In 2019 deed Dr. Ying-chen Peng als J.S. Lee Memorial Fellow onderzoek in het Rijksmuseum.

Blockbusterfonds

Heeft bijgedragen aan de tentoonstellingen Slavernij (2021), Alle Rembrandts (2019), High Society (2016) en Late Rembrandt (2015).

Cornelis Kruseman - J.M.C. Ising Stichting

Heeft bijgedragen aan de restauratie van het schilderij Godsvrucht van Cornelis Kruseman (2010).

Stichting Daendels

Heeft bijgedragen aan de restauratie van Johan Bernard Scheffers portret van Leonard van der Voort (2011).

Stichting Dioraphte

Maakt de aanstelling van een junior restaurator metaal ten behoeve van NICAS mogelijk (2019 – 2021).

Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds

Heeft onder meer bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie Spiegel van de Werkelijkheid (2019), de aankoop van het familieportret van de familie Cock Blomhoff door Ishizaki Yushi (2008), de multimediatour bij de tentoonstelling Goede Hoop (2017) en verschillende restauraties.

DutchCulture

Heeft bijgedragen aan het digitaal toegankelijk maken van de tentoonstelling Slavernij (2021) en de vertaling van zes publicaties uit de Landenreeks van het Rijksmuseum; Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname, Zuid-Afrika en India.

Edwin Bouw Fonds

Heeft de aanstelling van een Manager Toegankelijkheid mogelijk gemaakt (2020 – 2021).

Stichting Elise Mathilde Fonds

Heeft bijgedragen aan de restauratie van Gerard ter Borchs Meisje voor de spiegel (2013).

F.G. Waller-Fonds

Maakt sinds 1938 met een jaarlijkse bijdrage een groot aantal aankopen voor het Rijksprentenkabinet mogelijk.

Fonds 21

Is hoofdbegunstiger van de Teekenschool, maakt de aanstelling van twee Junior Educatoren mogelijk (2022 – 2025), ondersteunt kunsteducatie voor mbo’ers (2020) en heeft bijgedragen aan diverse aankopen en presentaties, waaronder de tentoonstelling Ed van der Elsken (2020).

De Frans Mortelmans Stichting

Heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Jenny Reynaerts’ Spiegel van de Werkelijkheid (2019), een standaardwerk over de 19de-eeuwse Nederlandse schilderkunst.

Getty Foundation

Heeft via het Getty Paper Project bijgedragen aan de bestandscatalogus zeventiende-eeuwse schilderkunst en de digitalisering en catalogisering van de zeventiende-eeuwse collectie tekeningen van het Rijksmuseum (2018 – 2021).

Gieskes-Strijbis Fonds

Stelt het Rijksmuseum tot 2022 in staat om internationaal, jong wetenschappelijk talent te ondersteunen binnen het veld van de conservering en restauratie van fotografie en glas (in samenwerking met The Corning Museum of Glass en de Universiteit van Dallas). Heeft daarnaast de tentoonstelling Late Rembrandt (2015) en een aantal belangrijke restauraties voor de heropening van het Rijksmuseum in 2013 mogelijk gemaakt.

Stichting Hollands Porselein

Heeft bijgedragen aan diverse aankopen, waaronder van de Loosdrechts porseleinen portretbustes van Maarten Tromp en Michiel de Ruyter (2013) en Musicerend gezelschap (2017).

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation

Heeft bijgedragen aan de Japanse vertaling van de publicatie De Smalle Brug uit de Landenreeks.

Jaffé-Pierson Stichting

Heeft diverse aankopen mogelijk gemaakt, waaronder die van een zeventiende-eeuwse Japanse lakkist uit de collectie van kardinaal Mazarin (2013).

Janivo Stichting

Heeft Document Nederland Junior voor de jaren 2018 – 2020 mogelijk gemaakt.

K.F. Hein Fonds

Heeft bijgedragen aan diverse aankopen, waaronder die van een album met tekeningen van de gebroeders Van Vianen en Johannes Lutma (2017) en het familieportret van de familie Cock Blomhoff door Ishizaki Yushi (2008).

Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief

Dragen middels het programma ‘Metamorfoze’ bij aan de digitalisering en het behoud van schets- en dagboeken.

Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (KVVAK)

De collectie van de KVVAK is sinds 1952 in langdurig bruikleen bij het Rijksmuseum en vormt het grootste deel van de collectie Aziatische kunst. In 2018 heeft de KVVAK, ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan, bijgedragen aan de aankoop van Zilverfazanten onder lentebloesems van Ye Shuangshi.

Stichting Maatschappij tot nut van ’t Algemeen

Heeft bijgedragen aan de restauratie van het Poppenhuis van Petronella Dunois (2011).

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Heeft bijgedragen aan diverse aankopen en projecten, waaronder de publicaties Rijksboeken (verwacht in 2022) en Spiegel van de Werkelijkheid (2019), de tentoonstelling KWAB. Dutch Design in de eeuw van Rembrandt (2018) en de aankoop van een groep van vijf Chinese voorwerpen uit de collectie van A.E. van Braam Houckgeest (2003).

Stichting Michiel de Ruyter

Heeft in 2012 bijgedragen aan de restauratie van Michiel de Ruyter en zijn familie van Juriaen Jacobsz.

Mondriaan Fonds

Heeft bijgedragen aan diverse aankopen en projecten, waaronder de tentoonstelling Slavernij (2021) en het bijbehorende kunstproject Look at me now (2021), de tentoonstellingen 80 jaar Oorlog (2018) en Goede Hoop (2017) en recent de aankoop van een belangrijke collectie Meissen-porselein (2021), Claus Sluter’s Calvarie (2021) en de nalatenschap van Ed van der Elsken (2020).

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Heeft bijgedragen aan diverse wetenschappelijke projecten, waaronder het Science4Arts onderzoeksprogramma Climate Effects on Decorated Wooden Panels en aan het NICAS.

Stichting Otto B. de Kat

Heeft bijgedragen aan de tentoonstelling Eyeopener. Kunsthandel M.L. de Boer (2018).

PACCAR Foundation

Heeft bijgedragen aan de aanschaf van apparatuur voor Operatie Nachtwacht en het restauratieatelier.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Heeft onder meer bijgedragen aan de aanstelling van een junior conservator glas ten behoeve van de Collectie Nederland (2020 – 2021, PBCF/Hugo van Win Glasfonds), de publicaties Spiegel van de Werkelijkheid (2019, PBCF/Korinthiërs Fonds), Everyone a photographer (2019, PBCF/Wertheimer Fonds) en Kakiemon (2000), aankopen zoals Bacchant van Adriaen de Vries (2014) en de huidige inrichting van het Auditorium.

Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting

Heeft in 2018 bijgedragen aan de aankoop van de buste van Prins Willem van Oranje van Hendrik de Keyser I.

Pruikenburg Fonds

Draagt vanaf 2020 bij aan de aanstelling van een conservator achttiende-eeuwse schilderkunst. Heeft eerder bijgedragen aan onderzoek naar achttiende-eeuwse interieurschilderkunst (2015).

Samuel H. Kress Foundation

Heeft bijgedragen aan de Rijksmuseum & RKD Summer School (2017 en 2019) en de digitalisering van de historische fotocollectie van het Rijksmuseum (2012). Maakte ook het onderzoek naar technische kunstgeschiedenis van Erma Hermens (2016 – 2019) mogelijk.

TEFAF Museum Restoration Fund

Heeft bijgedragen aan de restauratie van tien bronzen pleurants van het graf van Isabella van Bourbon (2012).

Terra Foundation for American Art

Maakt vanaf academiejaar 2020-2021 twee Fellowships Amerikaanse fotografie mogelijk. Heeft bijgedragen aan de beeldententoonstelling van Alexander Calder in de Rijksmuseumtuinen (2014).

The Easton Foundation

Heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de beeldententoonstelling van Louise Bourgeois in de Rijksmuseumtuinen (2019) en bijgedragen aan de bijbehorende publicatie.

Stichting Thurkowfonds

Heeft rondleidingen en bezoekuren voor speciale doelgroepen (waaronder mensen met dementie, een auditieve of visuele beperking) mogelijk gemaakt bij de tentoonstelling Slavernij (2021) en in het hoofdgebouw (2020). Droeg ook bij aan Operatie Nachtwacht (2019), de ontwikkeling van de multimediatour over Scheepsmodellen in de Special Collections (2017) en de verwerving van een vaas van Ernest Chaplet (2013).

Tiffany & Co. Foundation

Levert een meerjarige bijdrage ten bate van conservering en onderzoek van de juwelencollectie van het Rijksmuseum (2015 – 2022).

VANDENENDE FOUNDATION

Stelt het Rijksmuseum via het project Méér in het Rijksmuseum in staat een aantrekkelijke publieksprogrammering te ontwikkelen, waarin jonge makers uit verschillende kunstdisciplines een podium krijgen. Rijksmuseum Soundtracks (2021) is de eerste activiteit in de reeks.

Turing Foundation

Was tussen 2011 en 2015 hoofdbegunstiger van de (Turing) Museumpleinbus. Heeft ook bijgedragen aan de aankoop van De doorbraak van de Sint-Anthonisdijk bij Amsterdam van Jan Asselijn (2015) en de totstandkoming van de tentoonstelling Hercules Segers (2016).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Heeft bijgedragen aan de fototentoonstelling Document Nederland (2017), waarin fotografe Anouk Steketee het thema ‘Staatloos’ in beeld bracht.

Vereniging Rembrandt

Heeft bijgedragen aan verschillende aankopen, waaronder Rembrandts Vaandeldrager (2022), een belangrijke collectie Meissen-porselein (2021), Claus Sluter’s Calvarie (2021), de nalatenschap van Ed van der Elsken (2020) en Hollands meisje aan het ontbijt van Jean-Étienne Liotard (2016). Ook het NICAS-onderzoeksproject Drawing out Rembrandt is gesteund door de Vereniging Rembrandt.

vfonds

Heeft bijgedragen aan de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum in 2014, 2015 en 2016.

VriendenLoterij (voorheen BankGiro loterij)

Draagt structureel bij aan aankopen en ondersteunde speciale projecten zoals Rijksstudio, Muziek in het Rijksmuseum, de Rijksmuseumbus en de Beeldententoonstellingen in de Rijkstuinen. In 2019 ondersteunde VriendenLoterij het Jaar van Rembrandt met een extra bijdrage. Heeft ook bijgedragen aan aankopen van onder meer de belangrijke collectie Meissen-porselein (2021), de foto- en videocollectie van Erwin Olaf (2018) en Bacchant van Adriaen de Vries (2014).

VSBfonds

Heeft bijgedragen aan diverse aankopen zoals Hollands meisje aan het ontbijt van Jean-Étienne Liotard (2016) en aan projecten die het publieke bereik vergroten, zoals de tentoonstelling Goede Hoop en de bijbehorende multimediatour (2017).

Stichting Zabawas

Heeft bijgedragen aan het onderzoeksteam van Operatie Nachtwacht (2019), verschillende restauraties voor de heropening van het hoofdgebouw (2010 - 2013), de inrichting van de ateliers van de Teekenschool (2011) en de multimediatours bij de tentoonstellingen Late Rembrandt (2014) en Frans Post (2017).