Atlas Ottens

De ‘Atlas Ottens’ is één van de belangrijkste verzamelingen kaarten en topografische prenten van de Nederlanden en behoorde toe aan stadhouder Willem V (1748-1806). Deze omvangrijke atlas, bestaande uit plattegronden, kaarten, stadsgezichten, historieprenten en aangezichten van historische gebouwen, kon onlangs gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd worden dankzij particuliere steun.

foto Kaart van de Zeventien Provinciën in de vorm van de Nederlandse leeuw, Hessel Gerritsz, 1656

De ‘Atlas Ottens’ is één van de belangrijkste verzamelingen kaarten en topografische prenten van de Nederlanden en behoorde toe aan stadhouder Willem V (1748-1806). Hij kocht de atlas in 1772 bij de Amsterdamse drukker, uitgever en kunst- en kaartverkoper Reinier Ottens (1729-1793), vandaar dat de atlas is vernoemd naar zijn samensteller: Atlas Ottens. Na diverse omzwervingen in de Napoleontische tijd, via Parijs en het Haagse Ministerie van Oorlog kwam de Atlas terecht in het Rijksprentenkabinet waar hij sindsdien beheerd wordt. Dankzij het Bert en Joos Mastenbroek Fonds/ Rijksmuseum Fonds kon de ‘Atlas Ottens’ gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd worden om zo toegankelijk te maken voor onderzoek en publiek.