In alles wat we doen zijn we afhankelijk van de bijdragen en betrokkenheid van anderen. De collectie van het Rijksmuseum is voor een groot deel opgebouwd uit particuliere schenkingen. Alles wat we doen, van tentoonstellingen tot onderzoek, kan alleen dankzij uw hulp.

Het Rijksmuseum is het mooiste huis van Nederland, hier horen mijn sieraden thuis.

Marjan Unger, 2018

VERMOGEN SCHENKEN

Met een schenking draagt u bij aan de 4 pijlers van het Rijksmuseum: educatie, collectie, tentoonstellingen en restauratie.

Hoe kunt u schenken?

  • Eenmalig of periodiek, middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Met een eigen fonds. Vanaf € 50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. We betrekken u persoonlijk bij de besteding van het fonds.
  • Vermogen in bruikleen of vruchtgebruik. Het Rijksmuseum ontvangt voor een bepaalde periode rendement op het vermogen van u of uw erfgenamen.

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:
Stichting Het Rijksmuseum Fonds, Amsterdam
ABN AMRO NL22 ABNA 0560020740
RSIN 803504469
KvK 412 14443

OBJECTEN SCHENKEN

Van een zilveren theelepel tot een zelfportret van Rembrandt. Het Rijksmuseum dankt een groot deel van de collectie aan schenkingen van particulieren.

Hoe werkt het?

  • U kunt een object direct aan het Rijksmuseum schenken. Eenmalig of periodiek, middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting
  • Of een object (langdurig) in bruikleen geven
  • Ter voldoening van erfbelasting. Hiervoor geldt een kwijtscheldingsregeling. Erfgenamen die hun erfbelasting (deels) voldoen met een kunstobject mogen de waarde ervan met 20% vermeerderen. Een adviescommissie beoordeelt vooraf of het object voldoet.

NALATEN

Met een nalatenschap steunt u het Rijksmuseum op een waardevolle manier. Dit kan variëren van een klein bedrag tot een complete inboedel. Elke bijdrage is bijzonder welkom.

Verschillende vormen

  • Een legaat. Een bedrag of een (on)roerend goed uit de nalatenschap wordt toegekend aan het Rijksmuseum Fonds.
  • Een erfstelling. Een deel van de nalatenschap wordt toegekend aan het Rijksmuseum Fonds.
  • Een Fonds op Naam. Vanaf € 50.000 richt u een eigen fonds op vanuit de nalaten-schap.
  • Het Rijksmuseum als (mede-)erfgenaam benoemen.

Contact

VERMOGEN SCHENKEN
Jorien Huisman
020 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

VERMOGEN SCHENKEN
Valentina Salmeri-Bijzet
020 6747 367
v.salmeri-bijzet@rijksmuseum.nl

VERMOGEN SCHENKEN
Carlijn van Spaendonck
020 6747 497
c.van.spaendonck@rijksmuseum.nl

OBJECTEN SCHENKEN
Mado Akkersdijk
020 6747 208
m.akkersdijk@rijksmuseum.nl

Info & conceptakten

Wilt u bijdragen?
Neem contact met ons op via rijksmuseumfonds@rijksmuseum.nl of 020 6747 497.

Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het museum, beheert schenkingen en nagelaten vermogen aan het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum Fonds heeft de ANBI status en behoort officieel tot de Culturele Goede Doelen. Schenkingen, erfstellingen en legaten zijn daarmee vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

0:52 min. - Elke bijdrage helpt