In alles wat we doen zijn we afhankelijk van de bijdragen en betrokkenheid van anderen. De collectie van het Rijksmuseum is voor een groot deel opgebouwd uit particuliere schenkingen. Alles wat we doen, van tentoonstellingen tot onderzoek, kan alleen dankzij uw hulp.

Het Rijksmuseum is het mooiste huis van Nederland, hier horen mijn sieraden thuis.

Marjan Unger, 2018

VERMOGEN

Met een schenking draagt u bij aan de vier pijlers van het Rijksmuseum: educatie, collectie, tentoonstellingen en restauratie.

Hoe kunt u schenken?

  • Eenmalig of periodiek: middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting
  • Met een eigen fonds: vanaf € 50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. We betrekken u persoonlijk bij de besteding van het fonds
  • Vermogen in bruikleen of vruchtgebruik: het Rijksmuseum Fonds ontvangt voor een bepaalde periode rendement op het vermogen van u of uw erfgenamen

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:
Stichting Het Rijksmuseum Fonds, Amsterdam
ABN AMRO NL22 ABNA 0560020740
RSIN 803504469
KvK 412 14443

Voorbeelden

Hier vindt u de lijst van alle fondsen op naam en gelabelde schenkingen in volgorde van oprichting.

OBJECTEN

Van een zilveren theelepel tot een zelfportret van Rembrandt. Het Rijksmuseum dankt een groot deel van de collectie aan schenkingen van particulieren.

Hoe werkt het?

  • U kunt een object direct aan het Rijksmuseum schenken. Dit kan eenmalig of periodiek, middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting
  • Of een object (langdurig) in bruikleen geven
  • Ter voldoening van erfbelasting: Erfgenamen die hun erfbelasting (deels) voldoen met een kunstobject mogen de waarde ervan met 20% vermeerderen. Een kunstcommissie beoordeelt vooraf of het object voldoet

Voorbeelden

Voorbeelden van geschonken objecten van particulieren vindt u hier.

NALATEN

Met een nalatenschap steunt u het Rijksmuseum op een waardevolle manier. Dit kan variëren van een klein bedrag of kunstobject tot een complete inboedel. Elke bijdrage is bijzonder welkom.

Verschillende vormen

  • Een legaat: een bedrag of een (on)roerend goed uit de nalatenschap
  • Een erfstelling: een deel van de nalatenschap
  • Een Fonds op Naam: vanaf € 50.000 richt u een eigen fonds op vanuit de nalatenschap
  • Het Rijksmuseum (Fonds) als (mede-)erfgenaam benoemen

Vermogen kan worden geschonken of nagelaten aan Stichting Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het Rijksmuseum. Objecten kunnen worden geschonken of nagelaten aan Stichting Het Rijksmuseum.

Alle schenkingen, erfstellingen en legaten zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

Voorbeelden

Hier vindt u de lijst van alle fondsen op naam en gelabelde schenkingen in volgorde van oprichting.

Contact

VERMOGEN
Jorien Huisman
020 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

VERMOGEN
Valentina Salmeri-Bijzet
020 6747 367
v.salmeri-bijzet@rijksmuseum.nl

VERMOGEN
Carlijn van Spaendonck
020 6747 497
c.van.spaendonck@rijksmuseum.nl

OBJECTEN
Mado Akkersdijk
020 6747 208
m.akkersdijk@rijksmuseum.nl

Info & conceptakten

Wilt u bijdragen?
Neem contact op via schenkingen@rijksmuseum.nl of 020 6747 497

Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het museum, beheert schenkingen en nagelaten vermogen aan het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum Fonds heeft de ANBI status en behoort officieel tot de Culturele Goede Doelen. Schenkingen, erfstellingen en legaten zijn daarmee vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

0:52 min. - Elke bijdrage helpt