Publicatiedatum: 25 februari 2021 - 14:00

Per 20 september 2021 is Alex Alsemgeest de nieuwe conservator Bibliotheekcollecties van het Rijksmuseum. Als expert op het gebied van bibliotheekcollecties was Alex Alsemgeest eerder werkzaam bij gerenommeerde bibliotheken in binnen- en buitenland. Hij volgt Geert-Jan Koot op die na 33 jaar met pensioen gaat. De komende maanden werkt hij deeltijds alvast samen met Geert-Jan Koot en ontwerper Irma Boom aan een publicatie over de boeken van het Rijksmuseum.

De Bibliotheek (Rijksmuseum Research Library) is naast Beeldende Kunst, Geschiedens en het Rijksprentenkabinet een van de verzamelafdelingen van het Rijksmuseum en behoort tot de belangrijkste kunstbibliotheken in de wereld. Sinds 1885 gevestigd in de monumentale Cuypersbibliotheek, worden onafgebroken publicaties verzameld die van ver of nabij te maken hebben met de collecties en de werking van het museum. De kern van de bibliotheekcollectie is nu ook zelf van museale waarde. In totaal bestaat de collectie uit circa 450.000 banden.

We zijn bijzonder blij dat Alex Alsemgeest het Rijksmuseum komt versterken om de collectie van de Rijksmuseum Research Library verder actief uit te bouwen. Alex vormt met zijn internationale ervaring en ruime boekhistorische netwerk een belangrijke toevoeging aan het team van conservatoren.

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum

Het is een groot voorrecht om te mogen werken in een van de belangrijkste kunstbibliotheken van de wereld en de rijke collectie verder uit te kunnen bouwen ter ondersteuning van het werk in het museum en daarbuiten. De imposante collectie boeken leent zich uitstekend voor het vertellen van verhalen uit verschillende perspectieven.

Alex Alsemgeest

Alex Alsemgeest (1980) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en Book and Digital Media Studies aan de Universiteit Leiden. Hij werkte bij de Koninklijke Bibliotheek en in diverse andere instellingen aan de ontsluiting van historische boekencollecties. Ook was hij eerder verbonden aan de Universiteit van Uppsala, de Tweede Kamer en Trinity College in Dublin. Alsemgeest is tot eind augustus 2021 ook nog verbonden aan Trinity College in Dublin, waar hij projectleider is voor een gezamenlijk project van de Koninlijke Bibliotheek en de Library of Trinity College.

Geert-Jan Koot (1955) neemt na 33 jaar afscheid van het Rijksmuseum waar hij vanaf 1988 hoofd was van de Rijksmuseum Research Library. In die functie speelde hij een belangrijke rol in het landschap van kunstbibliotheken op nationaal en internationaal vlak. In 2016 werd hij de eerste conservator Bibliotheekcollecties van het Rijksmuseum, een functie die ontstond toen de Rijksmuseum Research Library, de afdeling Collectie Informatie en de studie- en leeszaal samengevoegd werden tot de afdeling Research Services. Koot werkte eerder bij Museum Boijmans-Van Beuningen en bij het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie over de Rijksmuseum Research Library: https://library.rijksmuseum.nl

Downloads

Alex Alsemgeest.

Foto: Olga Rook