Erik van Ginkel (1966) studeerde in 1991 als jurist af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij enkele jaren als secretaris van ACTA, de gezamenlijke faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. In 1994 trad hij als secretaris/jurist in dienst van de Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten. Na een korte tussenstop in de communicatiebranche werd hij in 2001 benoemd tot plaatsvervangend directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het grootste particuliere cultuurfonds van Nederland. Op 1 januari 2006 trad hij in dienst van Museum Boijmans van Beuningen als zakelijk leider en plaatsvervangend directeur.

Per september 2011 is Erik van Ginkel Zakelijk Directeur/bestuurder van het Rijksmuseum. Van Ginkel vervulde diverse nevenfuncties, op dit moment is hij o.a. voorzitter in de Raad van Toezicht van het Amsterdams Fonds voor Kunst, vice-voorzitter van het bestuur van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart en lid van het bestuur van de Nederlandse Dansdagen.

Nevenactiviteiten

  • Voorzitter Raad van Toezicht van het Amsterdams Fonds voor Kunst, Amsterdam
  • Vice-voorzitter bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Amsterdam
  • Vice-voorzitter Fundacion Han Nefkens, Barcelona
  • Secretaris/penningmeester Stichting Codart, Den Haag
  • Lid bestuur Stichting Nederlandse Dansdagen, Maastricht
  • Lid bestuur Stichting Nieuw Rosa Spier Huis, Laren
  • Lid adviesraad Allard Pierson, Amsterdam
  • Lid adviesraad Jacqueline van Tongerenstipendium, Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam