Lees- en studiezaal

De bibliotheek in het hoofdgebouw huisvest een leeszaal en een studiezaal. In de leeszaal is de collectie van de bibliotheek raadpleegbaar (er worden geen boeken of tijdschriften uitgeleend aan externe bezoekers). In de naastgelegen studiezaal kunt u de collecties van het Prentenkabinet ter inzage krijgen.

In de leeszaal staat een ruime collectie kunsthistorische en historische naslagwerken en collectiecatalogi ter beschikking van de bezoekers. Ook de recente afleveringen van (een deel van) de lopende tijdschriften staat daar ter inzage. Er staat de onderzoekers gratis een aantal computers met internettoegang ter beschikking. Hierop zijn, naast de webcatalogus en internet, gespecialiseerde databases te raadplegen. Het is mogelijk om in de studiezaal via WiFi in te loggen op internet.

In de studiezaal kunt u de prenten, tekeningen, foto’s, album, etc. van het Prentenkabinet opvragen en bestuderen. U wordt verzocht hiervoor een afspraak te maken via studiezaal@rijksmuseum.nl. Bij aankomst moet u een geldige legitimatie kunnen tonen.

Openingstijden en locatie