Portretstudie voor een ridder van het Gulden Vlies, anonymous, 1600 - 1699