Salomon aanbidt een afgodsbeeld, Adriaen Pietersz Crabeth, 1500 - 1553