Adam beploegt de aarde, Eva zoogt haar kind, Heinrich Aldegrever, 1535 - 1540