Verheerlijking van het wapen van prins Willem IV, Simon Fokke, 1751