Heuvel met bebossing, Simon de Vlieger, 1610 - 1653