Wel kinderen! wat zoudt gij nu meer wenschen? / Deez' beesten lijkenen hier wel menschen, D. Lijsen, 1836 - 1849

Wel kinderen! wat zoudt gij nu meer wenschen? / Deez' beesten lijkenen hier wel menschen, D. Lijsen, 1836 - 1849

letterpress printing, h 440mm × w 338mm More details