Wat is er beter als voorbereiding op het eindexamen Kunst Algemeen dan de echte werken van dichtbij bekijken? Door in het museum te oefenen komt lesstof tot leven. Zo raken de leerlingen enthousiast over de kunstwerken en gaan de leerlingen zelfverzekerd hun eindexamen tegemoet.

Drie eindexamentrainingen bereiden de leerlingen voor op het examen Kunst Algemeen: Burgerlijke cultuur van Nederland, Hofcultuur en Romantiek & Realisme. De vragen van het eindexamen worden tijdens de rondleiding behandeld met behulp van de echte werken. In elke training plaatsen de leerlingen objecten in cultuurhistorische context en leren ze kunst te analyseren. Zo verbreden ze hun kennis en verbeteren ze hun vaardigheden.

Met de rondleider trainen de leerlingen de vaardigheden die nodig zijn bij het maken van het examen. Het zien van de authentieke objecten die ze kennen uit de lesstof is een grote motivator. De training kan worden gedaan door 4 en 5 HAVO en 4,5 en 6 VWO. De rondleider sluit aan bij het niveau en de voorkennis van de groep.

Tips voor in de klas

De training kan al in het klaslokaal beginnen! Voor de examenonderwerpen de Burgerlijke cultuur van Nederland en Romantiek & Realisme zijn Rijksstudio pagina’s gemaakt met werken en vragen. Perfect om voorkennis mee op te halen. Een pagina over de Hofcultuur volgt spoedig.

Goed om te weten

In het museum is een nieuwe manier van doen en laten, een klein beetje anders maar net zo leuk als vanouds. Hierdoor zijn er minder mensen tegelijk in het museum en is er op sommige plekken eenrichtingsverkeer. Het is niet nodig om naast het programma nog een aparte starttijd te boeken. Bij de reserveringsbevestiging ontvangt je meer details over de praktische kant van het bezoek.

Voor dit programma geld een maximum van 15 leerlingen per rondleider. Meer leerlingen kunnen niet worden meegenomen in de rondleiding.

Annuleren is na betaling niet meer mogelijk, tenzij het Rijksmuseum oordeelt dat er sprake is van evidente overmacht. Onder evidente overmacht wordt niet verstaan annulering wegens (dreigende) ziekte, ook niet als die gerelateerd is aan COVID-19. Overleg voorafgaand aan het maken van een boeking op onze website of de schooldirectie en ouders akkoord zijn met het Rijksmuseumbezoek. Alleen het museum kan een bezoek annuleren indien het dat noodzakelijk acht, bijvoorbeeld n.a.v. maatregelen en/of instructies van de bevoegde autoriteiten. Bekijk ook onze algemene voorwaarden.

Training
€ 82,50 per groep

Voor wie

  • 4 en 5 HAVO
  • 4,5 en 6 VWO

Prijs

€ 82,50 per groep

  • per 15 leerlingen