ThiemeMeulenhoff – Partner in onderwijs

ThiemeMeulenhoff en het Rijksmuseum hebben op 7 juli 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De collectie van het museum gaat deel uitmaken van bestaande en nieuwe leermiddelen.

logo

ThiemeMeulenhoff, één van de grootste aanbieders van leermiddelen in het Nederlandse onderwijs, en het Rijksmuseum hebben de krachten gebundeld. De museumschatten worden onderdeel van de lesmethoden geschiedenis, godsdienst, kunst- en levensbeschouwing. De collectie van het Rijksmuseum is met deze samenwerking direct in het klaslokaal aanwezig.

Ook wordt er samengewerkt aan een geheel nieuwe leeroplossing voor primair en voortgezet onderwijs waarin informeel en formeel leren over kunst en cultuur hand in hand gaan. Deze leeroplossing wordt in januari 2017 tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs gepresenteerd.

Wim Pijbes, hoofddirecteur directeur Rijksmuseum: “De deur van het museum staat op het schoolplein. ThiemeMeulenhoff is voor ons de ideale partner om ieder kind in Nederland in aanraking te brengen met kunst en geschiedenis”.

“Het Rijksmuseum speelt een belangrijke rol in het informeel leren” Eric Razenberg, algemeen directeur ThiemeMeulenhoff

Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: “We worden ons er meer en meer van bewust dat kinderen op heel verschillende manieren leren. Sommigen leren door te lezen, anderen leren door te kijken, te luisteren, te ervaren of te doen. Om recht te kunnen doen aan de verschillende kinderen en hun verschillende manieren van leren is een variëteit aan leermogelijkheden of leersituaties nodig, ook buiten het instituut school en buiten de lesmethode. Het Rijksmuseum speelt een belangrijke rol in het informeel leren”.

Rijksmuseumverrijking in Schooltas

De Rijksmuseumcollectie is ruim vertegenwoordigd in de geschiedenismethodes van het Nederlands onderwijs. De link is ook evident: het Rijksmuseum ís onze vaderlandse geschiedenis. De digitale revolutie in het onderwijs en het in hoge resolutie beschikbaar stellen van de afbeeldingen van kunstwerken stellen het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff in staat de collectie van het Rijksmuseum tot de lesstof zelf te maken. Er worden op dit moment unieke digitale onderwijsconcepten uitgewerkt die het Rijksmuseum direct in de klas brengen, zoals te zien is in bovenstaand filmpje. Dankzij de verspreiding van ThiemeMeulenhoff bereikt onze collectie straks een derde van het Nederlandse onderwijsveld.