Ammodo

Ammodo draagt structureel bij aan tentoonstellingen in het Rijksmuseum

logo Ammodo gaat het Rijksmuseum de komende jaren ondersteunen bij het realiseren van vier toonaangevende tentoonstellingen. De bijdrage wordt de komende jaren onder meer gebruikt voor transport en verzekeringen, tentoonstellingsbouw, publicaties en onderzoek. De eerste tentoonstelling is Rembrandt–Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters (11 oktober 2019–19 januari 2020). Deze tentoonstelling vormt de afsluiting van het Jaar van Rembrandt 2019 in het Rijksmuseum. Het is voor het eerst dat zoveel kunstwerken van Spaanse en Nederlandse meesters als Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera samenkomen.

Hendrikje Crebolder, directeur Development & Media - Rijksmuseum: Het Rijksmuseum is verheugd over de samenwerking. Wij geloven in het benutten van elkaars kracht en expertise, vanuit onze visie dat het Rijksmuseum mensen, kunst en geschiedenis met elkaar verbindt. Door de samenwerking met Ammodo kunnen bezoekers kennismaken met schilderijen, beelden en andere kunstwerken die niet eerder of zelden in Nederland te zien zouden zijn.

Juliette de Wijkerslooth, directeur Ammodo: Het Rijksmuseum is een belangrijke partner van Ammodo. Het museum heeft in de afgelopen jaren tentoonstellingen gerealiseerd die onder andere door bijzondere bruiklenen uitzonderlijk zijn voor Nederland én daarbuiten. Ammodo draagt door middel van deze samenwerking graag structureel bij aan de kwaliteit en internationale kracht van het museum.

Rijksmuseum en Ammodo

Ammodo, opgericht in 2011, is een non-profit organisatie die projecten initieert en ondersteunt ten behoeve van de ontwikkeling van kunst en wetenschap. Ammodo richt zich hierbij vooral op beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Het Rijksmuseum gaat structurele strategische partnerschappen aan om gezamenlijke doelstellingen te versterken en om meerwaarde te creëren voor publiek, partners en museum. Eerder heeft Ammodo de tentoonstellingen Late Rembrandt (2015) en Hercules Segers (2016) financieel ondersteund.