Persaccreditatie

Persbezoeken Rijksmuseum

Gratis toegang voor journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers)fotografen is alleen mogelijk na aanmelding en toestemming van de Press Office. De kassamedewerkers van het Rijksmuseum kunnen geen perskaarten, visitekaartjes of andere mediapassen accepteren om gratis toegang te verlenen. Voor persaccreditatie graag onderstaande informatie mailen naar pressoffice@rijksmuseum.nl. Je accreditatie wordt per mail bevestigd.

 • Volledige contactinformatie (naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Opdrachtgever/medium
 • Datum van bezoek
 • Reden voor bezoek

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een persbezoek:

 • Journalisten zijn welkom tijdens publieksuren (9–17 uur).
 • Journalisten dienen zich twee werkdagen vooraf aan te melden. Een kopie van een actuele perskaart met functie-, naam- en adresgegevens of een visitekaartje dient te worden bijgevoegd.
 • Journalisten dienen een geldige legitimatie te kunnen overleggen bij hun persbezoek.
 • De Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing.
 • De afdeling Pers & Publiciteit behoudt zich het recht voor verzoeken tot persbezoek niet te honoreren

Film/foto

 • Fotografie zonder flits en statief is toegestaan.
 • Aanvragen voor filmopnames en foto shoots kunnen worden ingediend via pressoffice@rijksmuseum.nl
 • Filmopnames en foto shoots dienen vooraf te zijn goedgekeurd door de afdeling Communicatie voor er een planning kan worden gemaakt. Er kan niet onaangekondigd gefilmd worden in het museum.
 • Gezien de grote hoeveelheid film- en fotoverzoeken zijn er ongeveer twee weken nodig om een aanvraag te behandelen.
 • Aanvragen waarin het Rijksmuseum en/of de collectie centraal staan krijgen voorrang.

Voor meer informatie over filmen/fotograferen in het Rijksmuseum zie ons film- & fotoprotocol (pdf)

Contact

E-mail: pressoffice@rijksmuseum.nl
Telefoon: 020 6747 000 (algemene nummer Rijksmuseum)