In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting met een Raad van Toezicht en een Directie.

Raad van Toezicht

raad2015 From left: J.G. de Hoop Scheffer, A. Benali, Dr. P. Huvenne, M.J. Oudeman and H. Goedkoop

  • Prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer (voorzitter) – Hoogleraar Universiteit Leiden, Campus Den Haag (Kooijmansleerstoel voor vrede, veiligheid en recht)

  • A. Benali – Schrijver

  • Dr. P. Huvenne – Administrateur-generaal Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen

  • Mr. M.J. Oudeman – Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht

  • H. Goedkoop – Historicus en presentator van het historische televisieprogramma Andere Tijden

Directie

directie_349 V.l.n.r.: Wim Pijbes, Taco Dibbits en Erik van Ginkel