Geert-Jan Koot

Geert-Jan Koot is hoofd Bibliotheek

Curriculum vitae en werkzaamheden

koot Werkzaam sinds 1988 als hoofd van de Rijksmuseum Research Library, voordien wetenschappelijk bibliothecaris van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Vervult momenteel onder meer de functie van voorzitter van de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken (WSWB), is lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Adamnet en voorzitter van de Adamnet marketinggroep, bestuurslid van het internationale consortium Artlibraries.net en is initiatiefnemer van het WorldCat Art Discovery project. Voltooide de Opleiding tot Wetenschappelijk Bibliothecaris aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een doctoraal Kunstgeschiedenis en Archeologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om een nieuwe rol van de bibliotheek van het Rijksmuseum gestalte te geven. Gedreven door mijn overtuiging de bibliotheek te ontwikkelen als de concentratieplaats van de verzamelde kunsthistorische informatie en kennis. Met als uitdrukkelijke uitgangspunt om de kennis binnen het museum te bundelen om deze vervolgens te delen en uit te dragen. Niet alleen studenten en onderzoekers worden bediend, ook de museumbezoeker kan inspiratie vinden in de nieuwe bibliotheek.

Een persoonlijke drijfveer is het aangaan van professionele contacten binnen en buiten de beroepswereld. Ruim 10 jaar heb ik mij ingezet voor IFLA en de Section of Art Libraries. Daarna kon ik het project van het Max-Planck-Gesellschaft, de Virtueller Katalog Kunstgeschichte, een veel breder draagvlak geven door het Duitse project te transformeren tot het wereldomspannende Artlibraries.net. De recente samenwerking met OCLC heeft aanleiding gegeven voor een nieuwe internationale productontwikkeling, de WorldCat Art Discovery groepscatalogus, een revolutionair bibliografisch hulpmiddel voor kunsthistorisch onderzoek. Ook op nationaal gebied heb ik enige sporen verdiend. Na de oprichting van de Stichting Overleg Nederlandse Kunstbibliotheken en het jarenlange voorzitterschap, ben ik als bestuurslid van Adamnet nauw betrokken bij de ontwikkeling van de groepscatalogus voor dit consortium. Sinds kort is mij het voorzitterschap van de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken toevertrouwd.

Mijn huidige functie is hoofd van de bibliotheek van het Rijksmuseum. Hierin ben ik verantwoordelijk voor de collectievorming en voor het besturen en het beheren van de wetenschappelijke informatievoorziening en de daarmee verband houdende dienstverlening. Ik ontwikkel en implementeer het bibliotheekbeleid, en ik geef richting aan de verspreiding van de informatie over alle collectieonderdelen van het museum. Het streven is om vanuit het museum een bijdrage te leveren aan de ontsluiting van het Nederlandse culturele erfgoed door de verspreide informatie over de museale objecten te bundelen en beschikbaar te stellen via een informatiecentrum en de website. De studiezaal in het nieuwe Rijksmuseum zal deze functie van kenniscentrum vervullen voor museumbezoekers, studenten, onderzoekers en medewerkers van het Rijksmuseum.

Favoriete link

 • Art Discovery
  Groepscatalogus waarin opgenomen niet alleen de bibliografische gegevens uit de catalogi van ruim 50 kunstbibliotheken wereldwijd maar ook metadada afkomstig van duizenden vrij toegankelijke digitale collecties, portalen en repositories. Bovendien zijn de metadata van meer dan 200 miljoen artikelen uit 78.000 tijdschriften vrij beschikbaar.

Publicaties

 • The Rijksmuseum renovation project: new spaces for the museum and the library, In: Segundas Jornadas sobre Bibliotecas de Museos Estrategias e Innovación (Actas de las Jornadas sobre Bibliotecas de Museos, Museo Nacional del Prado) Madrid, 2014. p. 116-134
 • The Art Discovery Group Catalogue: a new and freely-available tool for art historical bibliographic research. In: Art Libraries Journal, 40 (2015) no. 3, p. 41-48
 • Van Da Vinci tot Playboy : de mooiste facsimile’s uit de Rijksmuseum bibliotheek. Tentoonstelling Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam. Amsterdam, 2009
 • Bibliografie Prof. Dr. Ronald de Leeuw over de jaren 1976-2008, in: Bulletin van het Rijksmuseum vol. 56 (2008) p. 395-407
 • Het Kunstbuechlin van 1535 : een verzameling recepten voor de kunstambachten, in: Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 56 (2008), p. 108-113
 • Wetenschappelijke bibliografie van prof. dr. P. Sigmond, in: Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 56 (2008), p. 281-285
 • The catalogues of the collection of paintings in the Rijksmuseum: form and content, in: Pinakotheke 24-25 (2007), p. 163-167 (ook verschenen in het Russisch)
 • Het mooiste online plantenboek ter wereld? : het ingekleurde Cruijdeboeck van Rembert Dodoens uit 1554, in: Rijksmuseum Kunstkrant 33 (2007), p. 16-19
 • De passie van Frits Keers (1936-2000). Geschiedenis en belang van zijn collectie bestandscatalogi (Collectie Keers), in: Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 54 (2006), p. 450-459 (summary: p. 498-499)
 • Aanwinsten van de bibliotheek, in: Rijksmuseum Kunstkrant 32 (2006), p.18-21
 • Een ‘receptenboek’ en een bundel over de gebroeders De Witt, in: Jaarverslag Stichting Rijksmuseum (2005), p. 57-59
 • Racknitzs' book on interior styles in the Rijksmuseum, in: Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 51 (2003), p.358-363; (summary: p. 408-409)
 • Museum librarians as information strategists, in: Inspel, official organ of the IFLA Special Libraries Division, vol. 35 (2001) no. 4, p. 248-258
 • De museumbibliothecaris als informatiestrateeg, in: Bibliotheek- & Archiefgids, vol. 76 (2000) no. 6, p. 12-19
 • Der Museumsbibliothekar als Informationsstratege, in: AKMB News, Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek, vol. 7 (2001) no. 2, p. 13-19
 • Museum and gallery libraries, in: Information sources in art, art history and design. München, Saur, 2001. Guides to information sources series, p. 34-50
 • L’impatto degli sviluppi dell’elettronica sui bibliotecari museali, in: Biblioteche oggi, mensile di informazione e dibattito, vol. 19 (2001) no. 3, p. 22-29
 • The impact of electronic developments on museum librarians, in: Art Libraries Journal, vol. 25 (2000) no. 4, p. 18-23