Herder met een kudde schapen, Anton Mauve, c. 1876 - 1888