Schapen bij een bomengroep, Anton Mauve, c. 1876 - 1888