Schapen in een heuvellandschap, Anton Mauve, c. 1876 - 1888