Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, c. 1854

Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, c. 1854

salted paper print, h 110mm × w 95mm More details

This work belongs to Eduard Isaac Asser (RP-F-AB12278)