Onze collectie is van iedereen. Daarom maakt het Rijksmuseum gedigitaliseerde collectieobjecten in de hoogst beschikbare kwaliteit en verschillende soorten collectiedata beschikbaar. En daar vragen we niets voor terug.

Om met de schatten die onze collectie herbergt en de kennis die we daarover creëren een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken, voert het Rijksmuseum een Open Databeleid. Digitale afbeeldingen van objecten uit de collectie, beschrijvende objectgegevens (metadata) en bibliografische gegevens stellen we beschikbaar via onze dataservices zonder restricties op hergebruik.

Publiek Domein

Veel van de objecten die het Rijksmuseum beheert vallen in het publieke domein. Dit betekent dat het auteursrecht niet meer van toepassing is en de objecten publiek bezit zijn. Het publiek moet daar de vruchten van kunnen plukken. De door het Rijksmuseum beschikbaar gestelde digitale reproducties van deze publiek domein objecten mag je daarom gebruiken zonder dat daarvoor toestemming nodig is. Ook voor commerciële doeleinden.

Alle digitale reproducties en data die wij nu via onze dataservices beschikbaar stellen, zijn vervaardigd door het Rijksmuseum. Voor zover er auteursrechten en databankrechten van toepassing zijn op deze digitale bronnen, doet het Rijksmuseum afstand van deze rechten door gebruik te maken van de Creative Commons Zero (CC0) Publieke Domein Verklaring.

Wanneer collectieobjecten vrij zijn van auteursrechten, is dit expliciet vermeld in de bijbehorende beschrijvende objectgegevens. Bij de copyright-vermelding wordt in deze gevallen “Publiek domein” vermeld, met een verwijzing naar de CC0 Publieke Domein Verklaring.

Indien bij de copyright-vermelding een rechthebbende persoon of organisatie is vermeld, is er nog auteursrecht van toepassing.

Bronvermelding

Het Rijksmuseum beschouwt het als good practice om bij hergebruik van onze gedigitaliseerde objecten de naam van de vervaardiger van het oorspronkelijke object te vermelden. Ook stellen we het op prijs wanneer bij hergebruik van objecten en data het Rijksmuseum als bron wordt vermeld. Dat geeft erkenning aan de inspanning van de vervaardiger en aan het vele werk dat onze medewerkers dagelijks verzetten om de collectie en de daaraan gerelateerde kennis digitaal beschikbaar te maken en te houden. Deze richtlijnen zijn conform de Europeana Public Domain Usage Guidelines.

Nieuwe databronnen

Het Rijksmuseum genereert voortdurend nieuwe data. Doorlopend onderzoek naar de collectie en digitalisering van informatiebronnen leveren steeds weer nieuwe kennis en inzichten op, die we zoveel en zo open mogelijk met het publiek willen delen. Het is mogelijk dat het Open Databeleid van het Rijksmuseum in de toekomst wordt aangevuld om hergebruik van nieuwe beschikbare datasets te faciliteren. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Verdere informatie

Het Open Databeleid van het Rijksmuseum wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de afdeling Research Services. Neem voor vragen contact met ons op via het contactformulier.