Publiekslezing Reflecting on Diversity

Tijdens deze publiekslezing gaan cultuursociologe Michèle Lamont en historicus Michael Ignatieff met elkaar in gesprek, met als centrale vraag welke rol kennisinstituten (zouden moeten) hebben in het debat over diversiteit.

Boek nu

beeld Michèle Lamont & Michael Ignatieff Het thema ‘diversiteit’ is actueler dan ooit. In het politieke domein, in de media, in de academische wereld en op vele andere plekken in de maatschappij staat het onderwerp bovenaan de agenda. Er wordt vaak gekeken naar kennisinstituten, zoals het Rijksmuseum, om in het debat tot nieuwe kaders te komen. Bij zowel Michèle Lamont als Michael Ignatieff vormen kennis en diversiteit al vele jaren belangrijke thema’s in hun werk. Daarom kunnen zij bij uitstek dit onderwerp belichten. Tijdens deze middag gaan zij met elkaar in gesprek, met als centrale vraag welke rol kennisinstituten (zouden moeten) hebben in het debat over diversiteit.

Het gesprek wordt gemodereerd door Lennart Booij.

Erasmusprijs

De cultuursociologe Michèle Lamont is winnaar van de Erasmusprijs 2017.
De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten, in Europa en daarbuiten. De nadruk in de keuze van prijswinnaars ligt op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. De Erasmusprijs bestaat bijna 60 jaar; tot vorige prijswinnaars behoren o.a. kunstenaars zoals Oskar Kokoschka, Marc Chagall, Charlie Chaplin en Marguerite Yourcenar, en in recente jaren werd o.a. aan A.S. Byatt, Ian Buruma en Wikipedia de prijs toegekend. De Erasmusprijs wordt uitgereikt door Zijne Majesteit de Koning.

Het gesprek wordt georganiseerd i.s.m. Stichting Praemium Erasmianum en de WRR.

Let op: Het gesprek vindt plaats in het Engels

Wanneer

Vrijdag 24 november, 16 - 17.15 uur

Waar

Rijksmuseum Auditorium

Prijs

€ 10 (excl. museumbezoek)