Gewicht om opium te wegen

anonymous, 1900 - 1950, weight, AK-MAK-1332

Gewicht acht pond, van ijzer gevuld…

anonymous, c. 1590 - c. 1596, weight, NG-NM-7684

Gewicht van sluitgewicht uit het…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-111

Gewicht van sluitgewicht uit het…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-6

Gewicht van sluitgewicht uit het…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-802

Gewicht van sluitgewicht uit het…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-31

Gewicht van sluitgewicht uit het…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-1107

Gewicht van sluitgewicht uit het…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-1390

Sluitgewicht uit het wrak van de…

anonymous, 1700 - in or before 1743, weight, NG-1980-27-H-2767