Latere kopie van een noodmunt van…

anonymous, 1600 - 1699, siege coin, NG-VG-4-78

Aansporing tot waakzaamheid en…

Gerard van Bylaer (copy after), 1591, jeton, NG-VG-3-736

Maximiliaan, aartshertog van…

Giovanni di Candida (copy after), 1479, history medal, NG-NM-11882-C

Overlijden van Thadaeus de Lantman,…

Jan Schmeltzing (I) (copy after), 1681, history medal, NG-VG-1-1144

Alva

anonymous, 1569, history medal, NG-VG-1-372

Vroedschapspenning van de stad…

Georg Wilhelm Vestner, 1782, copy, NG-VG-5-105