Found:


Verovering van Nijmegen door de…

Sébastien Leclerc (I), 1683 - 1694, print, RP-P-OB-77.106

Cul-de-lampe met Vier Seizoenen

Sébastien Leclerc (I), after André Félibien, after Jacques Bailly (I), 1670, print, RP-P-OB-8447

Schutterij van Nantes

Sébastien Leclerc (I), 1668, print, RP-P-OB-69.117

Plafond met de kunsten

Sébastien Leclerc (I) (possibly), c. 1647 - c. 1714, print, RP-P-1965-682

Plafond met de kunsten

Sébastien Leclerc (I) (possibly), c. 1647 - c. 1714, print, RP-P-1965-683

Boekillustratie

Sébastien Leclerc (I) (possibly), c. 1647 - c. 1714, print, RP-P-OB-101.987(V)

Boekillustratie met…

Sébastien Leclerc (I) (possibly), c. 1647 - c. 1714, print, RP-P-OB-101.986(R)

Boekillustratie

Sébastien Leclerc (I) (possibly), c. 1647 - c. 1714, print, RP-P-OB-101.986(V)

Boekillustratie met…

Sébastien Leclerc (I) (possibly), c. 1647 - c. 1714, print, RP-P-OB-101.987(R)

Staande man met voet op tree en…

Sébastien Leclerc (I), 1706, print, RP-P-OB-69.204