Found:


Fishing for Souls

Adriaen Pietersz van de Venne, 1614

On display in room 2.5

Portrait of Jacob Cornelisz van…

Jacob Cornelisz van Oostsanen (workshop of), c. 1533

On display in room 0.6

Self-portrait

Vincent van Gogh, 1887

On display in room 1.18

Self-Portrait

Ferdinand Bol, c. 1669

On display in room 2.19

Self-portrait with Tousled Hair

Rembrandt van Rijn, c. 1628 - c. 1629

Self-portrait

Jan Havicksz. Steen, c. 1670

On display in Gallery of Honour

Zelfportret met hoed

Jan van Ossenbeeck, 1647 - 1674