Kind tussen twee engelen met wetstafelen, Boëtius Adamsz. Bolswert, 1624