Zittende vrouw in een landschap, Jacob Ernst Marcus, 1814