Fotoreproducties van tekeningen, voorstellende een man in een bos, anonymous, c. 1881 - in or before 1891