Portret van een jongeman, Eduard Isaac Asser, c. 1854

Portret van een jongeman, Eduard Isaac Asser, c. 1854

salted paper print, h 101mm × w 72mm More details

This work belongs to Photographie E.J. Asser (RP-F-AB12279)