Zilverreiger in de regen

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-548

Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1952-183

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-754

De pruimenboomgaard te Kameido

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-743

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Arashi Tokusaburo als Ohashi

Utagawa Kunimasu, 1834, prent, RP-P-1955-573

Ichikawa Morinosuke als Nagoya…

Shunbaisai Hokuei, 1835 - 1845, prent, RP-P-1970-44

Kooplieden

Ryûsai Shigeharu, 1830 - 1832, prent, RP-P-OB-JAP-68

Nakamura Matsue als Otaka

Shunbaisai Hokuei, 1824, prent, RP-P-1962-345