Gevonden:


Afschrift van een beschikking van…

Commissie ter behartiging der belangen van de Nederlandsche kunstenaars te Venetië, naar jonkheer Cornelis Feith, 1921