Moeder geeft haar kind te eten

Pieter de Mare, naar Cornelis Visscher (II), 1786 - 1796

Gezadeld paard naar links

Dirk Maas, naar Philips Wouwerman, 1708 - 1717

Portret van Baldassare Castiglione

Reinier van Persijn, naar Joachim von Sandrart, naar Rafaël, 1623 - 1668

Regenten van het weeshuis te…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1777 - 1786

Vioolspeler voor een herberg

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1766 - 1770

Oorlogsschip een schot lossend

Cornelis Ploos van Amstel, naar Willem van de Velde (II), 1759

Wapenmerk

Cornelis Ploos van Amstel, 1736 - 1798

Omroeper

Cornelis Ploos van Amstel, naar Cornelis Dusart, 1776 - 1777