Voorstudie voor 'Het gele huis', Carel Willink, in of na ca. 1934