Voorstudie voor 'Zelfportret', Carel Willink, in of voor 1934