Voorstudie voor 'De schilder en zijn vrouw', Carel Willink, in of voor 1934