Bukkend kind en een kop en schouders, Geo Poggenbeek, 1876

Dit object behoort tot Schetsboek met 69 bladen (RP-T-1957-367)