Ridders van het Duitse Kruis, 1180, Jacobus Buys, 1781 - 1783