Prenten-magazijn / voor de / jeugd, / tot nut en uitspanning / No. 9. / Lezen en Zingen. / Met 16 muzijkstukjes en 56 prentjes. / Geschikt of te kleuren, Jan Schuitemaker, 1853