Man in een interieur beschenen door een hemels licht, Simon Fokke, 1722 - 1784