Exterieur van het belfort van Brugge, Victor Daveluy, 1865 - 1866