Portret van Lodewijk Asser, Eduard Isaac Asser, ca. 1853

Portret van Lodewijk Asser, Eduard Isaac Asser, ca. 1853

zoutdruk, h 140mm × b 94mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Eduard Isaac Asser (RP-F-AB12278)